MiStar Vol.246: Người mẫu Xiao Cangshu (小仓鼠) (33 ảnh)

Credit – mrcong.com